<kbd id='e82ba33829'></kbd><address id='e82ba33829'><style id='e82ba33829'></style></address><button id='e82ba33829'></button>

     A brit minisztereln?k ki¨¢llt a Huawei mellett

     Az amerikai nyom¨¢sra megind¨ªtott kamp¨¢ny hat¨¢s¨¢ra Nagy-Britanni¨¢ban is ¨¦les vit¨¢k folynak arr¨®l, hogy jelent-e biztons¨¢gi kock¨¢zatot az, ha az 5G-s h¨¢l¨®zatok fejleszt¨¦s¨¦be bevonj¨¢k a k¨ªnai t¨¢vk?zl¨¦si ¨®ri¨¢st, a Huaweit is.

     Ma fejezi be karrierj¨¦t a Windows 7

     Elj?tt az a nap, amit?l val¨®sz¨ªn?leg sok v¨¢llalat m¨¢r el?re rettegett, hiszen a Microsoft a m¨¢t¨®l kezdve lez¨¢rja a Windows 7 nev? fejezetet a t?rt¨¦nelm¨¦ben. Ez gyakorlatilag az eml¨ªtett oper¨¢ci¨®s rendszer term¨¦kt¨¢mogat¨¢s¨¢nak a v¨¦g¨¦t jelenti, ugyanakkor nem musz¨¢j m¨¦g v¨¢ltani Windows 10-re.

     Az amerikai k¨¹l¨¹gyminiszter ¨®vatoss¨¢gra intette a hazai techc¨¦geket

     Az amerikai c¨¦geknek ¨®vatosaknak kell lenni¨¹k k¨ªnai partnereikkel ¨C figyelmeztette a Szil¨ªcium-v?lgy amerikai technol¨®giai v¨¢llalatait Mike Pompeo amerikai k¨¹l¨¹gyminiszter h¨¦tf?n este San Francisc¨®ban (k¨¦t nappal az el?tt, hogy al¨¢¨ªrj¨¢k a kereskedelmi h¨¢bor¨² lez¨¢r¨¢st c¨¦lz¨® folyamat r¨¦szek¨¦nt az ¨²j amerikai-k¨ªnai kereskedelmi meg¨¢llapod¨¢st).

     Az 5G v¨¢rhat¨® hat¨¢sai 2020-ban

     El?rejelz¨¦s¨¹ket azzal kezdik a Kasperskyn¨¦l, hogy eml¨¦keztetnek: becsl¨¦sek szerint a glob¨¢lis adatforgalom 2025-re el¨¦ri a 175 zettab¨¢jtot, ami ¨®ri¨¢si ugr¨¢s az 1,2 zettab¨¢jthoz k¨¦pest, amelyet 2010-ben, a 4G glob¨¢lis indul¨¢s¨¢nak ¨¦v¨¦ben regisztr¨¢ltak. Az 5G a jelenlegi 4G rendszerekn¨¦l v¨¢rhat¨®an 100-szor gyorsabb ¨¢tviteli sebess¨¦gre lesz k¨¦pes ak¨¢r 25-sz?r alacsonyabb k¨¦sleltet¨¦s mellett, ¨¦s egy n¨¦gyzetkilom¨¦teres ter¨¹leten bel¨¹l ak¨¢r egymilli¨® darab eszk?zt is ki tud majd szolg¨¢lni. Az 5G alapjai ?t technol¨®gi¨¢ban foglalhat¨®k ?ssze: millim¨¦teres hull¨¢mok, kiscell¨¢s h¨¢l¨®zatok, massz¨ªv MIMO (multiple in, multiple out), sug¨¢rform¨¢z¨¢s ¨¦s teljes duplex kommunik¨¢ci¨® ¨C ¨ªrj¨¢k.

     Ny¨ªlt nap lesz az ELTE Informatikai Kar¨¢n

     Az int¨¦zm¨¦ny bejelentette, hogy a felv¨¦teli d?nt¨¦s el?tt ¨¢ll¨® k?z¨¦piskol¨¢sok az ELTE Informatikai Kar Ny¨ªlt napjain k?zelebbr?l is t¨¢j¨¦koz¨®dhatnak a v¨¢laszthat¨® informatikusk¨¦pz¨¦sekr?l ¨¦s az ?szt?nd¨ªj-lehet?s¨¦gekr?l, tov¨¢bb¨¢ vezetett t¨²r¨¢n j¨¢rhatj¨¢k be a campust, ¨ªgy megismerkedhetnek az oktat¨®kkal, bepillanthatnak a hallgat¨®i ¨¦let kulissz¨¢i m?g¨¦ is.

     T?z volt a Kioxia ¨¦s a Western Digital egyik gy¨¢r¨¢ban

     A Kioxia bejelentette, hogy kedden t?z volt a Western Digital nev? c¨¦ggel k?z?sen birtokolt, Yokkaichi-i gy¨¢rkomplexum Fab 6-os ¨¹zem¨¦ben, m¨¦ghozz¨¢ az ¨²gynevezett tisztat¨¦ren bel¨¹l. Az ¨¦rintettek elmond¨¢sa szerint egy meghib¨¢sodott gy¨¢rt¨¢si eszk?z gyulladt ki, de siker¨¹lt gyorsan eloltani a l¨¢ngokat, a t?z pontos oka azonban m¨¦g nem ismert.

     A Squadron 42-t is perbe fogja a Crytek, de csak k¨¦s?bb

     M¨¦g a 2017-es esztend? v¨¦g¨¦n ¨ªrtunk arr¨®l, hogy a Crytek beperelte a Star Citizen fejleszt?j¨¦t. A konfliktus alapja az volt, hogy az eredeti egyezm¨¦ny szerint a Cloud Imperium Games csak a CryEngine-t haszn¨¢lhatja videoj¨¢t¨¦k-motork¨¦nt, ¨¦s erre k?telez? utalniuk a programban megjelen? log¨®kkal, illetve jognyilatkozatokkal, valamint ¨¦ves szinten biztos¨ªtaniuk kellett volna hibajav¨ªt¨¢sokat ¨¦s optimaliz¨¢l¨¢sokat a CryEngine-h?z.

     Sokat seg¨ªthet a Google AI technol¨®gi¨¢ja a mellr¨¢k sz?r?s¨¦ben

     A mesters¨¦ges intelligencia egyik f? felhaszn¨¢l¨¢si ter¨¹lete az orvostudom¨¢ny lehet, ugyanis a leletek ki¨¦rt¨¦kel¨¦s¨¦n¨¦l nagy seg¨ªts¨¦get adhat az orvosok sz¨¢m¨¢ra. Enn¨¦l is l¨¦nyegesebben a sz?r?vizsg¨¢latok, amelyekkel bizonyos probl¨¦m¨¢kat m¨¦g korai szakaszban felder¨ªthet?k, ¨¦s ez¨¢ltal j¨® es¨¦llyel kezelhet?k is. Nem v¨¦letlen, hogy sz¨¢mos felh¨ªv¨¢s van p¨¦ld¨¢ul a mellr¨¢k megel?z¨¦s¨¦re, amely f?leg a n?ket ¨¦rinti, de a f¨¦rfiakn¨¢l is kialakulhat, csak ¨¦ppen j¨®val ritk¨¢bban.

     ?gy n¨¦z ki m¨¢r nem csak az anyac¨¦get szolg¨¢lja ki a HiSilicon

     A HiSilicon eleddig a Huawei sz¨¢m¨¢ra tervezett k¨¹l?nb?z? lapk¨¢kat, ¨¦s m¨¢s feladatuk l¨¦nyeg¨¦ben nem is volt, de ez a st¨¢tusz lassan megv¨¢ltozik?¨C ¨ªrja az EE Times a friss riportj¨¢ban. Az ¨¦rintett c¨¦g ugyanis decemberben, az ELEXCON 2019 rendezv¨¦nyen olyan 4G-s kommunik¨¢ci¨®s lapk¨¢kat mutatott be, amelyeket a teljes piac rendelhet, vagyis nem csak a Huawei sz¨¢m¨¢ra k¨¦sz¨¹ltek.

     A tajvani EBC News szerint nem ¨¢ll j¨®l a modern gy¨¢rt¨¢stechnol¨®gi¨¢kkal a Samsung

     A GlobalFoundries, modern node-okra vonatkoz¨® kisz¨¢ll¨¢s¨¢val a TSMC legnagyobb kih¨ªv¨®j¨¢v¨¢ a Samsung b¨¦rgy¨¢rt¨® ¨¹zlet¨¢ga l¨¦pett el?, ¨¦s a d¨¦l-koreai c¨¦g egy ideje komoly ¨²titervekkel bomb¨¢zza a m¨¦di¨¢t, bizony¨ªtva ezzel az amb¨ªci¨®jukat. M¨¦g a 7 nm-es EUV node-juk t?meggy¨¢rt¨¢s¨¢nak megkezd¨¦s¨¦t is hamarabb jelentett¨¦k be a tajvani konkurens¨¹kn¨¦l, de az¨¦rt a TSMC-nek ¨ªgy is j¨®val t?bb megrendel?je maradt, a Samsung els?dlegesen a v¨¦lhet?en jobb wafer¨¢rakkal tudja cs¨¢b¨ªtani a potenci¨¢lis partnereket, hiszen n¨¢luk nincs akkora verseny a gy¨¢rt¨®kapacit¨¢sra, mint a piacvezet?n¨¦l.

     Kiakasztotta a 2020-as ¨¦v a WWE 2K20-at

     P¨¢r napja ¨ªrunk 2020-at, de val¨®sz¨ªn?leg m¨¢ris meglett az ¨¦vtized hib¨¢ja, amely feleleven¨ªti a h¨²sz ¨¦ves Y2K-probl¨¦ma eml¨¦k¨¦t is. Ut¨®bbi arr¨®l sz¨®lt, hogy potenci¨¢lisan gondot okozhatott a rendszerek m?k?d¨¦s¨¦ben az ¨¦vek, utols¨® k¨¦t sz¨¢mjeggyel t?rt¨¦n? azonos¨ªt¨¢sa, mivel ¨ªgy a 2000-et a program 1900-nak vagy 19100-nak ¨¦rtelmezhette. Ennek korrig¨¢l¨¢s¨¢ra rengeteg p¨¦nzt k?lt?ttek el vil¨¢gszerte, ¨ªgy a Y2K-probl¨¦ma m¨¦gsem lett annyira nagy gond, b¨¢r a v¨¦lem¨¦nyek el¨¦gg¨¦ megoszlanak, hiszen sokan a m¨®dos¨ªt¨¢soknak tulajdon¨ªtj¨¢k, hogy nem t?rt¨¦nt katasztr¨®fa.

     Jelent?s ig¨¦nyt adott le a TSMC ?t legnagyobb partnere a 7 nm-es node-okra?

     Negyed ¨¦ve ¨ªrtunk arr¨®l, hogy a TSMC a teljes k?vetkez? ¨¦vi 7 nm-es ig¨¦ny idei lead¨¢s¨¢t javasolja a partnereinek, mivel az ¨²j gy¨¢rt¨¢si elj¨¢r¨¢saik ir¨¢nti, v¨¢ratlanul nagy ig¨¦ny mellett csak ¨ªgy tudj¨¢k garant¨¢lni a fokozatos kiszolg¨¢l¨¢st.

     ?jra megfogta az Imagination kez¨¦t az Apple

     M¨¦g a 2017-es esztend? tavasz¨¢n ¨ªrtunk arr¨®l, hogy az Apple k¨¦t ¨¦ven bel¨¹l szak¨ªtani fog az Imaginationnel, amely v¨¢llalat eddig sz¨¢ll¨ªtotta az alm¨¢s c¨¦g rendszerchipjeibe a grafikus vez¨¦rl? alapj¨¢t. Ut¨®bbi ¨¦rintett azonban egy h¨®nappal k¨¦s?bb jelezte, hogy t?rekedne a megold¨¢sra, ¨ªgy egy vitarendez¨¦si elj¨¢r¨¢st kezdem¨¦nyezett. Az¨®ta a brit tervez?c¨¦get k¨¦t r¨¦szre bontott¨¢k, ¨¦s k¨¹l?n ¨¦rdekl?d?k v¨¢s¨¢rolt¨¢k meg ezeket.